Meira, Thiago Augusto Veloso, Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes)