Petruski, M. R. (2023) “Ritos funerários egípcios e as máscaras do Fayum: das profundezas da terra para a vida eterna”, Romanitas - Revista de Estudos Grecolatinos, (22), p. 275–285. doi: 10.29327/2345891.11.22-15.